Jos Bogaarts Interior + Exterior Design

Jos Bogaarts

Samen met zijn team creëert Jos Bogaarts inspirerende, comfortabele en zoveel mogelijk
duurzame omgevingen waarin het leven gelééft kan worden.
Omgevingen die aansluiten bij de behoeften van de mens. Ruimte dus voor passie, inspiratie,
groei, prestatie, rust, verdriet en geluk. De interieurs hebben een tijdloze basis. Waar
mogelijk wordt gewerkt met verantwoorde materialen en houden ons niet bezig met trends.
De omvang van de projecten loopt uiteen van stevige verbouwing tot herinrichten en styling,
maar bij ieder project maakt de opdrachtgever deel uit van het ontwerpteam. Zo wordt in
samenspraak en in een heldere fasering naar een eindproduct toegewerkt. De
opdrachtgever wordt middels 3D visualisatie, sfeerbeelden en materiaalbemonstering
zorgvuldig meegenomen in de planvorming. Plannen worden indien wenselijk uitgewerkt in
technische tekeningen, materiaalstaten en een kostenraming. Wij blijven bij voorkeur
betrokken bij de realisatie en hebben ruime ervaring met het aansturen van uitvoerende
partijen. Buro Bogaarts beschikt, voor de uitvoering, over een uitgebreid netwerk van
professionals, zoals V L O E R & D E S I G N
Kijk voor meer informatie en inspiratie op: www.burobogaarts.nl